Hier willen wij een overzicht geven van de reglementen die van toepassing zijn voor de verschillende jachthonden wedstrijden voor honden uit rasgroepen 7 & 8