Er mag dit jaar op GEEN ENKELE TRAININGSDAG GESCHOTEN WORDEN!!!!

Deze restrictie is eveneens van toepassing op Zaterdag en Zondag

 

Dieses Jahr darf in Beerse an KEINEMTRAININGSTAG GESCHOSSEN werden.

Dies gilt auch für Samstag und Sonntag.

Als "iemand" dit toch zou doen zal IEDEREEN die met deze persoon traint mede verantwoordelijk zijn en 

TER BESCHERMING VAN DE CLUB EN DE ANDERE LEDEN zullen zij ALLEN met onmiddellijke ingang geschorst worden als lid en dit voor een periode van 5 jaar!

Wij rekenen op jullie respect, voor de Club en AL haar leden om de bovenstaande regels CORRECT na te leven.

 

Nog even voor alle duidelijkheid en om misverstanden en discussies te vermijden:

- IEDEREEN die een hond(en) voorjaagt op ons terrein, dient lid te zijn van onze vereniging!

- Men dient zijn lidmaatschap te betalen EN in het bezit van zijn lidkaart te zijn VOOR men op het terrein oefent!

- Niet-leden mogen op het terrein, ALLEEN om andere leden te helpen en ZONDER hun hond(en)!

- Er mag NIET GESCHOTEN WORDEN OP GEEN ENKELE TRAININGSDAG!!!

- Geen enkele hond mag op het terrein een PINBAND dragen en dus mag er NOOIT met een PINBAND getraind worden!

- Geen enkele hond mag op het terrein een TELETACT dragen, ook NIET de zogenaamde ‘dummy’ trainingsband, en dus mag er NOOIT met een TELETACT getraind worden!

 

Voor alle duidelijkheid hierbij een beknopt overzicht waarmee WEL getraind mag worden:

- vaste halsband

- een slipketting met afzonderlijke lijn of vaste lijn

- een gewone lederen of katoenen lijn

- een jachtlijn of politielijn

- Dummy Launchers, alle merken en modellen, evenals alarmpistolen mogen ALLEEN   gebruikt worden op zaterdag en zondag VANAF 12.00 uur!!!

 

De Bestuursleden zullen jullie, in geval van twijfel, graag bijstaan met uw vragen en u de correcte informatie verstrekken.