Wegwijzer: E34-A21 Antwerpen-Eindhoven. Afrit 22 - Beerse. Volg richting Beerse.  Aan tweede verkeerslichten links richting Vlimmeren. Eerste verkeerslichten (na sportpark)
rechtsaf richting Den Hout. Na kapel en kerk over kanaal (kleine ophaalbrug) schuin links
Rijkevorselseweg volgen. Na 2° verkeersdrempel nog ongeveer 750 meter doorrijden dan zie
je aan je LINKERZIJDE een slagboom. Ongeveer 50 meter na deze slagboom, helemaal links
indraaien (NIET ABSHEIDE 27-29 VOLGEN).
De auto’s worden op het terrein geparkeerd

GPS ADRES: Rijkevorselseweg 73, 2340 BEERSE

 

Driving direction: Take the E34-A21 Antwerpen-Eindhoven. Exit.22 - Beerse. Follow
direction Beerse. At the second stoplight turn left direction Vlimmeren. Just pass the
“sportpark” and at the first stoplight turn right in the direction of Den Hout and after passing a
chapel and a church, go over a small bridge and follow “Rijkevorselseweg”. After the second
traffic-bump after 750 m you will see on you left a barrier (red/white) 50m after this barrier
you have to turn completely to the left ( DO NOT FOLLOW ABSHEIDE 27-29).
The parking space is on the ground.